Faculty

Ritu Sharma

Kajal

Sushma

Gurmeet Kaur

Prabhjot Kaur

Alka Sachdeva

Shally Bakshi

Gurmeet Kaur

Charu Bakshi

Jasbir Kaur

Kusum

Manisha Goel

Dimple Bakshi

Vikram

Renu Gulati

Renu Dhiman

Mona Makan

Harpreet Kaur

Nidhi Dhiman

Priyanka

Pooja Devi

Prerna Sharma

Renu Makan

Anju

Sandeep

Sanjeev Kumar